image/svg+xml
Blog

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Poniżej kilka ciekawostek i porad
water supply ga0f3aae62 1920 instalacja przeciwpożarowa

Projekt instalacji przeciwpożarowej powinien z jednej strony uwzględniać wyjątkową specyfikę oraz charakter pomieszczeń, a jednocześnie być zgodny ze wszelkimi wytycznymi oraz obowiązującym stanem prawnym.

Istnieją rozmaite zabezpieczenia pożarowe. Może to być sanitarna instalacja przeciwpożarowa, instalacja alarmowa czy hydrofornie przeciwpożarowe. Projekt zabezpieczeń pożarowych musi być tutaj dostosowany do samego przeznaczenia budynku czy też obiektu. W budynkach, gdzie wymagane są wodne urządzenia gaśnicze wraz z instalacją wody zimnej, projektowana jest instalacja przeciwpożarowa wodna. W zależności od wymagań dobierane są hydranty wewnętrzne, nawodnione piony przeciwpożarowe, hydranty zewnętrzne lub instalacje tryskaczowe. Przy większych projektach budowlanych, zwłaszcza kiedy mają one charakter publiczny i związane są z dużą aktywnością ludzką, muszą pojawić się też projekty instalacji oddymiających oraz zbiorniki do gromadzenia wody przeciwpożarowej. Projekt takiej instalacji musi nie tylko wziąć pod uwagę aspekty prawne i wymagania, jakie stawia przed wykonawcą ustawodawca, ale też samą specyfikę budynku. Nie wystarczy bowiem stworzyć schemat instalacji, musi on zostać jeszcze zastosowany w praktyce i rozmieszczony tak, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru oraz w jak najmniejszym stopniu narażać osoby postronne, które mogłyby się stać ofiarami tegoż pożaru.

Najczęstszym problemem z jakim zmagają się projektanci oraz wykonawcy jest właściwie zaprojektowanie i wdrożenie instalacji oddymiania budynku. Są one szczególnie konieczne, kiedy chodzi budynki wysokie oraz same wysokościowce. W przypadku mniejszych konstrukcji stosuje się bowiem jedynie system oddymiania klatek schodowych. Przy projektowaniu wentylacji bytowej dla dużych garaży podziemnych oddymianie występuje zawsze ze względu na obligujące zapisy w rozporządzeniach i obowiązujących normach.

Sam projekt instalacji przeciwpożarowej powinien też brać pod uwagę instalacje wodno – kanalizacyjne oraz urządzenia sygnalizujące. Na system przeciwpożarowy składają się także urządzenia służące wykrywaniu zagrożenia pożarowego. Chodzi tu na przykład o detektor dymu czy też ognia. Musi on być monitorowany przez centralę sterującą, która decyduje automatycznie o uruchomieniu systemu spryskiwaczy. Jednocześnie system alarmowy musi skutecznie powiadomić mieszkańców lub użytkowników budynku o konieczności ewakuacji. Projekty tego typu wiążą się oczywiście z dużymi nakładami finansowymi. Dlatego rzadko są stosowane, jeśli chodzi o prywatne budynki mieszkalne. W takim przypadku najczęściej spotykamy się z podstawowym systemem przeciwpożarowym. Istnieją także projekty instalacji, które wykluczają użycie wody, jako elementu gaszącego. Są one stosowane w tych wszystkich miejscach, gdzie użycie wody jest niemożliwe i mogłoby jedynie zwiększyć niebezpieczeństwo czy zasięg zniszczeń spowodowanych ogniem. Wśród takich systemów wymieniamy gaszenie pianą, mgłą wodną i gazem.

Kontakt
zainteresowany? Napisz do nas!

Biuro Projektowo – Usługowe ERAN Marcin Raniowski

Biuro projektowe

Wiejska 61a

Łany Wielkie, 44-153

marcin@eran.com.pl

https://www.eran.com.pl

telefon : 510626830

Adres pracowni:
ul. Wincentego Pola 27  lokal 2-08
44-100 Gliwice
Tel.: 510626830

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Wiadomość *

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwosci ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Biuro Projektowo - Usługowe ERAN Marcin Raniowski z siedziba w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 61a.
Top