Certyfikat energetyczny to oficjalny dokument, który dostarcza kluczowych informacji na temat efektywności energetycznej budynku. Jego głównym celem jest ocena, jak dużo energii jest potrzebne m.in. do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz podgrzewania wody w budynku. Certyfikat ten jest niezbędny zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców lub najemców, ponieważ dostarcza on istotnych danych dotyczących kosztów eksploatacji budynku. Co warto wiedzieć jeszcze o tym dokumencie? Zachęcamy do lektury!

Co zawiera certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny, znany również jako świadectwo charakterystyki energetycznej, jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje na temat efektywności energetycznej budynku. Jego głównym celem jest dostarczenie danych dotyczących zużycia energii oraz potencjalnych sposobów jej oszczędzania.

W certyfikacie energetycznym znajduje się ogólna ocena efektywności energetycznej budynku, dokument zawiera również szczegółowe informacje na temat rocznego zapotrzebowania na energię, wyrażonego w kWh na metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Ta wartość uwzględnia zużycie energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz podgrzewania wody.

W certyfikacie znajdują się także informacje o rodzaju i charakterystyce technicznej systemów instalacyjnych budynku, takich jak systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz rodzaj i jakość izolacji termicznej. Można w nim znaleźć również dane dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jeśli takie są zastosowane w budynku. Ważnym elementem certyfikatu jest opis metodologii, jaką zastosowano do obliczenia efektywności energetycznej, wraz z informacjami o założeniach, które zostały przyjęte do tych obliczeń.

Co więcej, w certyfikacie znajdują się także zalecenia, dotyczące możliwych ulepszeń, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku. Są to często, np. sugestie dotyczące modernizacji systemów ogrzewania, poprawy izolacji czy instalacji paneli słonecznych.

Certyfikat energetyczny z punktu widzenia prawa

Zgodnie z polskim prawem od 28 kwietnia 2023 r., każdy budynek przeznaczony do sprzedaży lub wynajmu musi być wyposażony w ważny certyfikat energetyczny. Ten wymóg wynika z transpozycji dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących efektywności energetycznej, w szczególności Dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Dokument ten jest ważny przez mniej więcej 10 lat od wystawienia. Musi być zawsze prezentowany potencjalnym nabywcom lub najemcom na etapie oferowania nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu.

Nieprzestrzeganie obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego może skutkować nałożeniem sankcji prawnych, w tym kar pieniężnych. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości prywatnych, jak i komercyjnych, a także budynków użyteczności publicznej.

Eran – sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej

Certyfikat energetyczny powinien być przygotowany przez uprawnionego audytora energetycznego bądź firmę. W ramach usług zajmujemy się wystawianiem rzetelnie sporządzonych certyfikatów. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy technicznej, jesteśmy w stanie przeprowadzić niezbędne audyty oraz oceny, aby wydać certyfikat energetyczny zgodny z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Certyfikaty energetyczne wystawiane przez firmę Eran są kompleksowymi dokumentami, które dostarczają szczegółowych informacji na temat efektywności energetycznej budynków.

Podsumowanie

Certyfikat energetyczny to niezbędny dokument, który odgrywa ważną rolę w kontekście efektywności energetycznej budynków w Polsce. Zawiera on szczegółowe informacje na temat zużycia energii, charakterystyki technicznej systemów instalacyjnych oraz potencjalnych metod oszczędzania energii. Jego posiadanie jest wymagane prawnie przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, a jego brak może skutkować konkretnymi sankcjami. Sporządzany przez uprawnionych audytorów, takich jak nasza firma, certyfikat energetyczny dostarcza zarówno właścicielom, jak i potencjalnym nabywcom lub najemcom, istotnych informacji, które pomagają w ocenie kosztów eksploatacji budynku i w podejmowaniu decyzji dotyczących jego modernizacji w celu poprawy efektywności energetycznej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jesteśmy biurem projektowym z Gliwic, specjalizującym się w projektowaniu instalacji sanitarnych dla klientów indywidualnych, biznesowych i przemysłu. Posiadamy weloletnie doświadczenie, którym możemy się podzielić z Tobą.

Wierzymy, że jesteś tutaj po to, by poszerzyć swoją wiedzę przed zleceniem projektu instalacji sanitarnej. Nie musisz dłużej szukać wykonawcy. Z chęcią zaprojektujemy coś dla Ciebie.

Zadzwoń: 510 626 830