Charakterystyką energetyczna budynku 2023. Co to jest?

Charakterystyka energetyczna jest dokumentem urzędowym. Zawiera informacje o tym, ile energii potrzeba na ogrzanie budynku oraz jaki będzie jej koszt (ukazując obliczeniową energię w postaci kWh). Obliczeń dokonuje się na podstawie parametrów instalacji grzewczej oraz zużycia ciepłej wody a dla budynków innych niż wymienionych dodatkowo uwzględnia się zużycie energii na potrzeby klimatyzacji i oświetlenia. Koszt zużycia energii szacuje się na podstawie pomiarów:

 • mocy i sprawności instalacji w budynku,
 • izolacji i strat ciepła.

Dokument pomaga spełnić określone przez państwo wymagania techniczno-budowlane związane z energooszczędnością. Dzięki niemu można ograniczyć straty ciepła i uzyskać optymalny poziom zużycia energii. Na jego podstawie da się też oszacować przyszłe koszty ogrzewania i poboru c.w.u.

Certyfikat energetyczny budynku lub części. Kiedy potrzebny?

Zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego od 2021 roku żaden budynek mieszkalny nowo budowany nie będzie mógł przekraczać ustawowo określonego zapotrzebowania na energię użytkową. W domach jednorodzinnych maksymalny wskaźnik EP wyniesie 70 kWh m2/rok. Dzięki temu mają się stać cieplejsze i oszczędniejsze.

Dokumentacja jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego. Wykonuje ją doświadczony i upoważniony projektant. Odpowiednio wykonana pozwala stworzyć dom energooszczędny spełniający współczesne normy prawne.

Świadectwo energetyczne budynku 2023 Gliwice, Zabrze, Katowice

UWAGA !!!!!!! NOWOŚĆ !!!!! od 28 kwietnia 2023 certyfikat energetyczny jest obowiązkowy dla każdego, kto chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu (dotyczy to nowo budowanych obiektów) oraz dla obiektów typu domy jednorodzinne, mieszkania kiedy chcemy je sprzedać lub wynająć.

Podstawa prawna ustawa o charakterystyce energetycznej budynków>>> MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII <<

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane Dz. U.2022 poz 2206 z dnia 07-10-2022

Kiedy certyfikat energetyczny budynku nie jest potrzebny?

Zwolnione ze sporządzania charakterystyki energetycznej są:

 • budynki zabytkowe;
 • budynki mieszkalne nieużytkowane dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • gospodarstwa rolne, gdzie z maksymalnym wskaźnikiem EP wynoszącym 50 kWh m²/rok;
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²;
 • miejsca działalności religijnej;
 • budynki przemysłowe i gospodarcze nieposiadające instalacji zużywających energię (oprócz instalacji oświetlenia wbudowanego)

Omawiany dokument dotyczy projektowanych obiektów mieszkalnych. Co dzieje się w przypadku, gdy trzeba określić zużycie energii w budynku już postawionym?

Zapraszam wszystkich do zleceń charakterystyki energetycznej. Mamy stosowne uprawnienia oraz ubezpieczenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części

Dla gotowych obiektów wykonuje się symulacje energetyczne powierzane są osobie uprawnionej do sporządzania świadectw. Przepisy ich sporządzania określają zapisy ustawy o charakterystyce energetycznej z 29 sierpnia 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami. Dokument pozwala stwierdzić, ile energii potrzebują instalacje c.o., c.w.u., klimatyzacja, wentylacja czy oświetleniowa, by budynek mieścił się w normach prawnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. Trzeba je posiadać, by w obiekcie można było zamieszkać. Dokumentację sporządza się dla:

 • budynków zbywanych na podstawie umowy sprzedaży;
 • lokali zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • budynków bądź lokali wynajmowanych;
 • budynków, których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m² i zajmują ją organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura lub organy administracji publicznej, a także takie, gdzie obsługiwani są interesanci
 • przekazać świadectwo do zawiadomienia o zakończeniu budowy;

Trzeba również pamiętać, że każdą zmianę w jednym z systemów trzeba ponownie odnotować w już przygotowanej charakterystyce i dokonać jej aktualizacji w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej.

Charakterystyka energetyczną budynku – obliczenia

Nie są one proste bo wzory są skomplikowane i zawierają wiele zmiennych. Wielu producentów oprogramowania przygotowało programy, które nam pomagają ale tak naprawdę to nasza wiedza i doświadczenie umożliwia nam poprawne wypełnienie wielu danych aby móc dla Was przygotować ten dokument.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kto może wykonać?

Prawnie dokumentację może wykonać tylko projektant z uprawnieniami budowlanymi, posiadający ubezpieczenie w zakresie opracowywania tych dokumentów oraz posiadająca konto w programie CRCE ministerstwa.

Charakterystyka energetyczna budynku – cena

Dziś w starannej charakterystyce energetycznej budynków pomagają trójwymiarowe symulacje komputerowe. Dzięki nim można sprawne dobranie i dopasowanie elementów budowlanych oraz obliczenie parametrów zużycia energii w poszczególnych instalacjach.

Najnowsza ustawa o prawie budowlanym nie narzuca formy przeprowadzenia charakterystyki. Zawsze jednak powinna ona określać całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną i końcową, sprawność energetyczną poszczególnych instalacji oraz właściwości izolacyjne przegród zewnętrznych.

Cena wykonania projektowanej charakterystyki energetycznej waha się w granicach 500 – 600 zł netto dla mieszkania, od 1000 do 1200 zł netto dla budynku jednorodzinnego oraz ok 1500 -4500 zł netto dla budynków wielorodzinnych. Koszt opracowania charakterystyki może zostać powiększony o koszt inwentaryzacjibudowlanej — jest on ustalany indywidualnie.

Co masz w cenie ?

Chciałbym aby każdy kto zlecał taką charakterystykę lub certyfikat miał produkt wykonany rzetelnie.

Oferta zawiera :

 • przyjazd projektanta – inwentaryzacja
 • analiza źródeł ciepła oraz sposób przygotowania cwu, wentylacji
 • pozyskanie informacji o przegrodach budowlanych, roku budowy obiektu
 • zamodelowanie obiektu
 • umieszczenie certyfikatu w rejestrze charakterystyki energetycznej budynków
 • wysyłka cyfrowa lub papierowa certyfikatu do Klienta

Niestety ale rynek poprzez fakt, że Klienci oczekują taniego produktu stworzył usługę ON-LINE, która polega na tym, że Ty drogi Kliencie musisz wykonać cała inwentaryzację, materiały pozyskać we własnym zakresie wypełniając ankietę w oparciu o którą będzie Wasza charakterystyka zabudowana.

Niestety taka forma certyfikatu jest mało rzetelną formą… w dodatku kiedy się słyszy, że osoby które to robią oczekują od Klientów podpisywania oświadczeń, że nie będą rościć w stosunku do nich żadnych prawnych konsekwencji !?

I tutaj zapala się czerwone światełko – wynajmują Państwo inżyniera, który w oparciu o Wasze dane poprawne lub też nie ma przygotować dokument, który jest bardzo istotny albo będzie istotny w przyszłości. Czy nie warto już teraz popatrzeć w przyszłość i zrozumieć jakie problemy może taki niechlujny dokument nieść w przyszłości konsekwencje.

Co nas czeka…?

Dlaczego sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej powinno zostać wykonane rzetelnie:

 1. Dokumenty te będą stanowiły porównanie dla przyszłych najemców, różnych obiektów o podobnej strukturze i w rezultacie obiekty słabsze termicznie i ekonomicznie zaczną tracić klientelę lub będzie konieczność zejścia z ceny bo lepsze energetycznie obiekty będą bardziej w cenie
 2. Są też zakłusy aby rozliczać takie obiekty z ilość emisji CO2 (nowy podatek?!)
 3. Certyfikat ma ważność 10 lat lub do pierwszej zmiany, która ma wpływ na jego wartość czyli dowolna termomodernizacja, zmiana źródła ciepła itp… czy jak przyjdzie taka zmiana to czy ta firma ” niskobudżetowa” dalej będzie na rynku czy może zrobiła swoje i zniknęła.. a Ty pozostaniesz z koniecznością zmiany certyfikatu i znów od nowa trzeba go robić -> wybierając firmę z renomą, rzetelną i tym samym droższą nie nastawiona na masówkę masz pewność w większym stopniu, że jak nadejdzie czas na odnowienie czy też aktualizację to ta firma nadal będzie i koszt takiej aktualizacji wówczas to ok 10-20 % pierwotnego certyfikatu…

Pamiętaj! Rzetelną dokumentację może wykonać tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi, stosownym ubezpieczeniem oraz posiadająca konto w programie Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w ich sporządzaniu

Charakterystyką energetyczną budynku szkolenie ? Czy naprawdę chcesz się tym kłopotać zleć to nam! zapraszam do kontaktu już dziś.

Charakterystyka energetyczna budynku zmiany

Jest projekt ustawy, który ma za zadanie zmienić wygląd obecnej charakterystyki energetycznej budynku i to wszystko od 2024. Obecny dokument ma informacje w postaci suwaka a zmiana ma na celu zmianę jego i dostosowania do wymogów unii europejskiej aby było to w postaci takich pasków jakie mamy na lodówkach.

 • klasa A+ – dla domów wytwarzających więcej energii niż jej zużywają;
 • klasa A – dla domów jednorodzinnych, EP< 63 kWh energii na metr kwadratowy rocznie, a w przypadku budynków wielorodzinnych (bloków, kamienic) – EP< 59 kWh;
 • klasa B – dla domów jednorodzinnych z zużyciem na poziomie 63–157 kWh, dla domów wielorodzinnych poniżej 141 kWh;
 • klasa C – dla domów jednorodzinnych z zużyciem na poziomie 157–250 kWh, dla domów wielorodzinnych: 223 kWh;
 • klasa D – dla domów jednorodzinnych z zużyciem 250–344 kWh, dla domów wielorodzinnych: mniej niż 305 kWh;
 • klasa E – dla domów jednorodzinnych z zużyciem 344–438 kWh, dla domów wielorodzinnych: mniej niż 387 kWh;
 • klasa F – dla domów jednorodzinnych z zużyciem 438–531 kWh, dla domów wielorodzinnych: mniej niż 469 kWh;
 • klasa G – dla domów jednorodzinnych z zużyciem ponad 531 kWh, a dla domów wielorodzinnych: powyżej 469 kWh.

Już dziś możesz sprawdzić do jakiej kategorii energetycznej będzie należał Twój budynek.

Charakterystyka energetyczna budynku to rewolucja? ewolucja?… sami oceńcie, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej powierzcie nam! ZAPRASZAMY

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jesteśmy biurem projektowym z Gliwic, specjalizującym się w projektowaniu instalacji sanitarnych dla klientów indywidualnych, biznesowych i przemysłu. Posiadamy weloletnie doświadczenie, którym możemy się podzielić z Tobą.

Wierzymy, że jesteś tutaj po to, by poszerzyć swoją wiedzę przed zleceniem projektu instalacji sanitarnej. Nie musisz dłużej szukać wykonawcy. Z chęcią zaprojektujemy coś dla Ciebie.

Zadzwoń: 510 626 830