Instalacje do odprowadzania spalin zarówno te współczesne, jak i te starsze potrzebują z naszej strony opieki. Konserwacja to przede wszystkim ich regularne czyszczenie w celu uzyskania jak najlepszych parametrów podczas pracy w postaci odpowiedniego ciągu. Osobą, która ma kwalifikacje do wyczyszczenia komina to czeladnik kominiarski oraz mistrz kominiarski. Natomiast do wykonania przeglądu uprawniony jet tylko mistrz kominiarski. Jego uprawnienia umożliwiają wystawienie zaświadczenia o wykonanym czyszczeniu i oględzinach.

Pamiętajmy, że nie jednokrotnie nasze budynki kredytujemy w bankach, a w ich umowach widnieją zapisy, że należy budynki eksploatować oraz dokonywać przeglądów zgodnie z obowiązującym prawem.

Ustawa o prawie budowlanym z 1994 roku wprowadziła wymóg przeglądów kominowych ze względu na rodzaj nieruchomości:

  • w domach – raz do roku,
  • w budynkach o pow. > 2000 mkw. – 2 razy do roku w okresach (do 31 maja i do 31 listopada)

Jak często czyścić komin?

Oprócz przeglądów należy nasze kominy również czyścić i udrożniać. Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 2010 nr 109 poz 719)

W budynkach mieszkalnych obowiązuje minimalna częstotliwość czyszczeń:

  • przewody od palenisk opalanych paliwem stałym – co 3 miesiące,
  • przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – co 6 miesięcy,
  • przewody wentylacyjne – 1 raz w roku.

Czyszczenie kominów ma na celu nie tyle uchronić nas od utraty ubezpieczenia (a dokładnie szukania dziury w całym podczas konieczności wypłaty odszkodowania w przypadku zdarzenia losowego w nieruchomości) w wyniku naszych zaniedbań w eksploatacji budynku, ale także głównym celem ustawodawcy jest wymuszenie na nas działań, które mają nas uchronić przed zagrożeniami takimi jak : zaczadzenie, pożar i tym podobne.

Co tak naprawdę robi kominiarz?

A raczej co powinien zrobić, bo wypisanie protokołu z przeglądu i czyszczenia to jedno ale głównym jego celem jest faktyczne dokonanie za pomocą dostępnych urządzeń, czy to ręcznych, czy mechanicznych usunięcie zanieczyszczeń, które osadziły się na ścianach komina głównie sadzy, smoły, pyłów.

Takie produkty spalania pojawiają się głownie w piecach na paliwa stałopalne, jak drewno, pellet, węgiel (ekogroszek). Zbyt duże nagromadzenie się sadzy może doprowadzić do samozapłonu komina i w efekcie pożaru.

W systemach olejowych/gazowych ilość zanieczyszczeń jest mniejsza. Ilość zanieczyszczeń, która może pojawić się w kominie jest głównie uzależniona od jakości spalania paliwa w palniku. Im spalanie zupełne tym czystsze spaliny i mniej osadów w kominie.

W nowoczesnych kotłach kondensacyjnych ze względu na fakt kondensowania pary wodnej w systemach spalinowych głównym problemem jest osadzanie się pyłów na kondensacie i spływaniu ich do paleniska i powodowaniu jego szlamowaniu. Dlatego ważne jest w piecach kondensacyjnych jego częste czyszczenie min raz do roku.

Jeśli chodzi o kominy wentylacyjne to ich czyszczenie sprowadza się do usuwania pajęczyn, ewentualnych gniazd ptactwa.

Jeżeli zastanawiasz się nad modernizacją swojego obecnego źródłem ciepła, to w naszej ofercie znajdziesz usługę wykonania projekt instalacji C.O. lub regulację istniejącej instalacji grzewczej.

Zapraszamy do kontaktu.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jesteśmy biurem projektowym z Gliwic, specjalizującym się w projektowaniu instalacji sanitarnych dla klientów indywidualnych, biznesowych i przemysłu. Posiadamy weloletnie doświadczenie, którym możemy się podzielić z Tobą.

Wierzymy, że jesteś tutaj po to, by poszerzyć swoją wiedzę przed zleceniem projektu instalacji sanitarnej. Nie musisz dłużej szukać wykonawcy. Z chęcią zaprojektujemy coś dla Ciebie.

Zadzwoń: 510 626 830