image/svg+xml
Blog

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Poniżej kilka ciekawostek i porad

Charakterystyka energetyczna budynku. Co to jest?

Charakterystyka energetyczna jest dokumentem urzędowym. Zawiera informacje o tym, ile energii potrzeba na ogrzanie budynku oraz jaki będzie jej koszt. Obliczeń dokonuje się na podstawie parametrów instalacji grzewczej oraz zużycia ciepłej wody. Koszt zużycia energii szacuje się na podstawie pomiarów:
• mocy i sprawności instalacji w budynku,
• izolacji i strat ciepła.

Dokument pomaga spełnić określone przez państwo wymagania techniczno-budowlane związane z energooszczędnością. Dzięki niemu można zminimalizować straty ciepła i uzyskać optymalny poziom zużycia energii. Na jego podstawie da się też oszacować przyszłe koszty ogrzewania i poboru c.w.u.

Charakterystyka energetyczna budynku. Kiedy potrzebna?

Zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego od 2021 roku żaden budynek mieszkalny nie będzie mógł przekraczać ustawowo określonego zapotrzebowania na energię użytkową. W domach jednorodzinnych maksymalny wskaźnik EP wyniesie 70 kWh m2/rok. Dzięki temu mają się stać cieplejsze i oszczędniejsze.
Dokumentacja jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego. Wykonuje ją doświadczony i upoważniony audytor. Odpowiednio wykonana pozwala stworzyć dom energooszczędny spełniający współczesne normy prawne.

Kiedy charakterystyka energetyczna budynku nie jest potrzebna?

Zwolnione ze sporządzania charakterystyki energetycznej są:
• budynki mieszkalne nieużytkowane dłużej niż 4 miesiące w roku;
• gospodarstwa rolne, gdzie z maksymalnym wskaźnikiem EP wynoszącym 50 kWh m2/rok;
• budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
• miejsca działalności religijnej;
• budynki przemysłowe i gospodarcze nieposiadające instalacji zużywających energię (oprócz instalacji oświetlenia wbudowanego).

Omawiany dokument dotyczy projektowanych obiektów mieszkalnych. Co dzieje się w przypadku, gdy trzeba określić zużycie energii w budynku już postawionym?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Dla gotowych obiektów wykonuje się świadectwa energetyczne. Przepisy ich sporządzania określają zapisy ustawy o charakterystyce energetycznej z 29 sierpnia 2014 roku. Dokument pozwala stwierdzić, ile energii potrzebują instalacje c.o., c.w.u., klimatyzacja, wentylacja czy oświetleniowa, by budynek mieścił się w normach prawnych.
Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. Trzeba je posiadać, by w obiekcie można było zamieszkać. Dokumentację sporządza się dla:
• budynków zbywanych na podstawie umowy sprzedaży;
• lokali zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
• budynków bądź lokali wynajmowanych;
• budynków, których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i zajmują ją organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura lub organy administracji publicznej, a także takie, gdzie obsługiwani są interesanci.

Z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. Kara za nieposiadania świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi 10 tys. zł.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku – cena

Dziś w starannej charakterystyce energetycznej budynków pomagają trójwymiarowe symulacje komputerowe. Dzięki nim można sprawne dobranie i dopasowanie elementów budowlanych oraz obliczenie parametrów zużycia energii w poszczególnych instalacjach.

Najnowsza ustawa o prawie budowlanym nie narzuca formy przeprowadzenia charakterystyki. Zawsze jednak powinna ona określać całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną i końcową, sprawność energetyczną poszczególnych instalacji oraz właściwości izolacyjne przegród zewnętrznych.

Cena wykonania projektowanej charakterystyki energetycznej waha się w granicach od 500 do 1000 zł. Koszt może być jednak ustalony indywidualnie w przypadku, gdy pojawia się nietypowy projekt budowlany. Aby dokumentacja precyzyjnie określała wskaźniki zużycia energii, należy skorzystać z usług fachowca.

Kontakt
zainteresowany? Napisz do nas!

Biuro Projektowo – Usługowe ERAN Marcin Raniowski

ul.Wiejska 61a
44-153 Łany Wielkie
Nip: 6312381311
Regon:
E-mail: marcin@eran.com.pl
Tel.: 510 626 830

Adres pracowni:
ul. Dworcowa 58/VIII
44-100 Gliwice
Tel.: 796 257 380

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwosci ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Biuro Projektowo - Usługowe ERAN Marcin Raniowski z siedziba w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 61a.
Top