Projekty kotłowni – Śląsk Jak zrobić prawidłową dokumentację źródła ciepła na paliwo stałe i/lub z piecem gazowym?

Projekty kotłowni – Śląsk Jak zrobić prawidłową dokumentację źródła ciepła na paliwo stałe i/lub z piecem gazowym?

W Polsce wiele budynków mieszkalnych jest ogrzewanych przy użyciu paliw stałych. Mogą to być zarówno drewno, jak i częściej używany do tego celu węgiel. W duchu ekologii i troski o środowisko coraz częściej w kotłowniach można znaleźć również piece gazowe. To paliwo charakteryzuje się z kolei większą czystością spalania, przez co w mniejszym stopniu wpływa na zmiany klimatyczne. Zobaczmy zatem, jak prawidłowo wykonać projekt kotłowni na paliwo stałe lub gazowe.

Kotłownia na paliwo stałe a projekt domu

Zazwyczaj projekty domów uwzględniają obecność kotłowni. Nie zawsze jednak piec, na który ostatecznie się zdecydujemy, będzie pasował do przeznaczonego na ten cel miejsca, szczególnie w starszej zabudowie. Z pewnością o wiele łatwiej wybudować odpowiednie pomieszczenie od zera, jednak czasami w grę wchodzi jedynie przeprojektowanie – trzeba je wykonać w taki sposób, by kotłownia była zgodna z aktualnymi przepisami i była bezpieczna dla mieszkańców.

W zależności od preferencji inwestora, projekt kotłowni może uwzględniać proste rozwiązania, takie jak kocioł gazowy – mniejszy i posiadający podstawowe funkcje. Inny będzie przewidywał większe pomieszczenie, w którym umieścimy nowocześniejszy piec gazowy – np. duży, dwufunkcyjny model z zasobnikiem na wodę. W dużej kotłowni nie będzie też problemu z piecem z komorą spalania, podajnikiem i zasobnikiem na paliwo stałe. Rozplanowanie funkcjonalnej kotłowni to spore wyzwanie, tym bardziej, że większość domów jednorodzinnych projektowanych jest z myślą o optymalnym zaaranżowaniu przestrzeni mieszkalnej. Z jednej strony chcemy mieć jak największy metraż do użytku domowników, z drugiej jednak koszty budowy ograniczają te możliwości. Architekci próbują więc zmniejszać wielkość pomieszczeń technicznych, aby ich projekty były bardziej atrakcyjne dla klientów.

Zmiany w projekcie mogą obejmować zamianę funkcji jednego pomieszczenia z innym, przesunięcie ścian w celu zwiększenia kotłowni kosztem sąsiednich pomieszczeń, a nawet ingerencję w bryłę budynku. Przy takich operacjach należy jednak pamiętać o wymogach prawnych. Będą one wpływać na odległość pieca do przeciwległej ściany, otwór nawiewny czy inne elementy kotłowni.

Jeśli budujemy nowy dom, warto przejrzeć projekty pod kątem odpowiedniej, dostosowanej do naszych potrzeb wielkości kotłowni. Jeśli mamy już wybrany projekt domu, możemy zgłosić się do architekta, by wykonał odpowiednie poprawki w naszym projekcie. Gdy w grę wchodzi remont istniejącego już domu, kotłownia również może zostać przeprojektowana, jednak z uwzględnieniem wymogów prawnych.

Projekt kotłowni Przepisy prawne

Projekt kotłowni Przepisy prawne

Przepisy prawne dotyczące kotłowni na paliwo stałe

Każda kotłownia musi spełniać odpowiednie wymagania. Podstawę do projektowania stanowią więc warunki techniczne, zawarte między innymi w normie PN-87/B-02411. Wedle nich kotłownią nazywamy pomieszczenie, w którym znajduje się instalacja kotła oraz związane z nim osprzęty. Powierzchnia użytkowa musi być dostosowana do wielkości i mocy pieca.

Kocioł do 10kW

Kocioł o nominalnej mocy cieplnej nie wyższej niż 10 kW może zostać zainstalowany tylko w pomieszczeniach niemieszkalnych, których kubatura to co najmniej 4 m³ na każdy 1 kW mocy cieplnej kotła, jednak nie może to być mniej niż 30 m³. Do mocy 7,5 kW obowiązuje zatem drugi warunek o minimalnej kubaturze, natomiast powyżej tej mocy grzewczej należy przeliczyć, jaka musi być wielkość kotłowni. Drugim warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza w pomieszczeniu do paleniska kotła. Wynosi on co najmniej 10 m³/h w przypadku każdego 1 kW mocy kotła.

Kocioł do 25kW

Jeśli potrzebny jest jeszcze mocniejszy kocioł, nawet do mocy 25 kW, warunki techniczne będą nieco inne.

 • Kotłownia powinna być wydzielonym pomieszczeniem, usytuowanym w miarę możliwości centralnie względem tych ogrzewanych.
 • Kocioł powinien stać na fundamencie, który wykonany jest z materiałów niepalnych. Fundament powinien ponadto wystawać co najmniej 5 cm ponad poziom podłogi i powinien być zabezpieczony stalowymi kątownikami.
 • Podłoga powinna być zrobiona z materiałów niepalnych. Ewentualnie może także zostać obita blachą stalową o grubości 0,7 mm wokół pieca, w odległości do 0,5 m od jego krawędzi.
 • Wewnątrz pomieszczenia wymaga się oświetlenia sztucznego, choć zalecane jest również naturalne. Przepisy wymagają także wykonania przynajmniej jednego gniazda elektrycznego na niskie napięcia do 24 V.
 • Ustawa wskazuje również minimalne odległości kotła od ścian. Z tyłu jest to minimum 0, m, od boku 1 m, natomiast z przodu minimum 2 m przy zastrzeżeniu, że możliwy jest również swobodny dostęp do pieca zapewniający jego czyszczenie, naprawę i konserwację.
 • Wysokość pomieszczenie nie powinna być mniejsza, niż 2,2 m. W istniejących już budynkach wysokość można zmniejszyć do 1, m przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.
 • Wentylacja jest wymagana we wszystkich kotłowniach. Powinna odbywać się poprzez otwór o przekroju powyżej 200 cm², umiejscowiony minimum 1 m nad podłogą i niedający się w żaden sposób zamknąć. Wywiew zaś powinien być realizowany przez kanał wykonany z materiału niepalnego, o przekroju 14×14 cm z otworem wlotowym nad stropem oraz wylotowym nad dachem domu.
 • Komin musi posiadać przekrój większy niż 20×20 cm.
 • W podłodze powinien być wpust podłogowy.
 • Jeżeli poniżej kotłowni znajduje się kondygnacja użytkowa to podłogi oraz ściany do wysokości 10 cm, a także progi w drzwiach na wysokość 4 cm muszą być wodoszczelne. Tak samo jest ze wszystkimi przejściami przewodów w podłogach i ścianach umiejscowionych poniżej 10 cm od powierzchni podłogi.
 • Dodatkowe wydzielone pomieszczenie w pobliżu powinno zostać przeznaczone na składowanie paliwa w ilości zapewniającej ogrzewanie przez cały sezon grzewczy.
 • Popiół i żużel z pieca powinien być gromadzony w metalowych pojemnikach. Po ostygnięciu powinno się je wyrzucać do śmieci. Pamiętać należy przy tym, że temperatura popiołu może być dość wysoka i grozi zniszczeniem kubłów z tworzywa sztucznego, jeśli zbyt szybko wrzucimy do nich odpady.

Kocioł powyżej 25kW

Kotłownia o mocy powyżej 25 kW musi spełniać jeszcze więcej warunków technicznych, między innymi dotyczących odporności ogniowej oraz sposobu otwierania drzwi wejściowej. Zdefiniowany jest nawet sposób, w jaki odbywa się wentylacja w pomieszczeniu, gdzie składane jest paliwo oraz popiół. Inne wymagania są także odnośnie do oświetlenia. Dokładne informacje na temat warunków technicznych, jakie spełniać musi kotłownia, można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem telefonicznie lub drogą mailową.

Przepisy prawne dotyczące kotłowni na paliwo gazowe

Domy, które posiadają przyłącze gazowe, może generować ciepło z pieców gazowych. Większość projektów nieruchomości posiadających przyłącze do sieci gazowej zawiera takie właśnie rozwiązanie. Piec na paliwo gazowe zajmuje mniej miejsca, a kotłownie, w których jest zainstalowany, nie muszą spełniać tak restrykcyjnych norm. Znaleźć je można w Warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowania (Rozporządzenie Dz.U.2002.75.690, Rozdział 7, wprowadzona ostatnia aktualizacja z 2018.01.01.). Nowsze akty prawne Dz.U.2019.0.1065.

Kotły, których moc nie przekracza 30 kW i które posiadają grawitacyjne odprowadzenie spalin, mogą być instalowane tylko w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt mieszkańców. Ich kubatura nie może być mniejsza, niż 8 m³ (czyli niemal cztery razy mniej, niż w przypadku kotłów na paliwo stałe).  przypadku bardziej zaawansowanych urządzeń z zamkniętą komorą spalania oraz z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz mogą zostać zainstalowane w jeszcze mniejszym pomieszczeniu do 6,5 m³.

Inne warunki dotyczą kotłów o mocy powyżej 30 kW. Dotyczą one innych budynków, ponieważ domy jednorodzinne bardzo rzadko wymagają aż takiej dużej mocy cieplnej. W takim przypadku potrzebne jest osobne pomieszczenie techniczne o wysokości minimum 2,2 m. W starych zabudowaniach sprzed 2002 roku wysokość ta może wynieść tylko 1, m. Dodatkowo wymagany jest kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, kończący się otworem z kratką pod sufitem. Nawiew natomiast realizowany powinien być przez otwór nawiewny w ścianie lub doprowadzony z sąsiednich pomieszczeń. Wymagany jest również odpowiedni, dostosowany do pieców gazowych, przewód kominowy.

Zupełnie osobnym przypadkiem jest urządzenie z zamkniętą komorą spalania wyposażone w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe. Mogą być one instalowane w dowolnym pomieszczeniu. Nie jest wymagana przy tym żadna kubatura ani określony z góry sposób wentylacji.

Paliwo stałe a gazowe – różnice

Paliwo stałe a gazowe – różnice

Jak widać z powyższych warunków, kotły na paliwo gazowe mają zdecydowanie mniejsze wymagania i będą łatwiejsze w instalacji. Dużym plusem tego rozwiązania są aspekty ekologiczne.

Jednak nie jest to wyłącznie kwestia troski o środowisko. W związku z proekologiczną polityką energetyczną Unii Europejskiej bardzo duży nacisk kładzie się na pozyskiwanie tzw. czystej energii – pochodzącej ze źródeł odnawialnych, lecz także tej, której wytwarzanie w niewielki sposób degraduje środowisko. Technologie oparte na węglu, jako te najbardziej szkodliwe, obarczane są dodatkowymi opłatami, co odbija się na odbiorcach końcowych. Innymi słowy, polityka ekologiczna będzie cały czas wpływała na ceny paliw stałych, zatem kotły gazowe będą coraz tańszą alternatywą kotłów na węgiel czy drewno. Dlatego warto już dziś zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie lepsze. Warto mieć na uwadze kierunek, w jakim zmierza polityka ekologiczna i uwzględnić go, podejmując decyzję o planowaniu systemu ogrzewania.

Jak nie zgubić się w przepisach i warunkach technicznych? Kotły na paliwo stałe i gazowe wymagają spełnienia wielu wymogów uzależnionych od ich mocy i konstrukcji – np. odpowiednie odległości od ściany, kubatura, wentylacja. Aby nie popełnić błędu przy projektowaniu kotłowni, trzeba trzymać się sprawdzonych źródeł lub też skorzystać z pomocy specjalisty. Przy piecu gazowym oraz piecu na paliwa stałe warto zdać się na wsparcie specjalistycznej firmy, także ze względów bezpieczeństwa.

Biuro projektowe Eran wprowadzi odpowiednie poprawki do Twojego projektu, aby kotłownia spełniała wszystkie wymagane prawem warunki. Specjalizujemy się w wykonywaniu instalacji gazowych, grzewczych oraz wentylacyjnych, świadcząc kompleksowe usługi na rzecz inwestora, którego priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej przestrzeni użytkowej. Dostosujemy odpowiednie pomieszczenia do instalacji kotła oraz do magazynowania odpowiedniej ilości opału (w przypadku pieców na paliwo stałe o mocy powyżej 10 kW). Specjaliści z biura projektowego Eran chętnie podzielą się wiedzą, służąc doradztwem na każdym etapie projektowania instalacji. Pomożemy Ci stworzyć kotłownię na miarę potrzeb, niezależnie od tego, czy będziesz ocieplał swój dom kotłem na paliwo stałe, czy gazowe. Mamy ogromne doświadczenie w obu przypadkach. Skontaktuj się z nami już dziś!

Nieodzownym aspektem dla projektu źródła ciepła jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym oraz projekt instalacji ogrzewania podłogowego.

Kontakt Napisz do nas!

ERAN

Biuro Projektowo–Usługowe ERAN Marcin Raniowski

ERAN to biuro projektowe z grupą specjalistów z ponad 15-letnim doświadczeniem. Nasze projekty instalacji charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością. Nasi klienci wybierając projekty instalacji z naszej oferty, mogą liczyć, że będą idealnie dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań. Naszym projektom zaufali klienci indywidualni i firmowi. Nie zwlekaj i zadzwoń!