Czy wiesz, jak optymalizacja „charakterystyka energetyczna budynków” może wpływać na Twoje rachunki i komfort życia? W tym artykule znajdziesz nie tylko odpowiedzi na to pytanie, ale również poznasz kroki do poprawy efektywności energetycznej oraz przegląd wymogów prawnych dotyczących świadectw energetycznych. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz, wynajmujesz, czy po prostu chcesz zminimalizować straty ciepła w swoim domu, poznaj proste metody na osiągnięcie tych celów.

Najważniejsze Informacje

 • Charakterystyka energetyczna budynków umożliwia identyfikację obszarów do poprawy efektywności energetycznej, co może prowadzić do oszczędności i zwiększyć wartość nieruchomości.
 • Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy większości budynków w Polsce od 28 kwietnia 2023 r, a jego brak może skutkować karą grzywny do 5 tysięcy złotych.
 • Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej wymaga wiedzy i doświadczenia certyfikowanego audytora energetycznego oraz stosowania odpowiednich metod obliczeń zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Podstawy charakterystyki energetycznej budynków

certyfikat_budynek_szklany

Charakterystyka energetyczna to szereg danych i wskaźników energetycznych budynku lub jego części, w tym również ten najważniejszy ukazujący całkowite zapotrzebowanie na energię. W zakresie charakterystyki energetycznej budynku, obejmuje informacje dotyczące:

 • całkowitego zapotrzebowania na energię niezbędną do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem
 • zużycia energii na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i oświetlenie
 • izolacji termicznej budynku
 • wykorzystania energii odnawialnej
 • strat energii przez ściany, dachy, okna i drzwi
 • efektywności systemów grzewczych i chłodzących
 • zużycia wody i energii przez urządzenia gospodarstwa domowego

W prostych słowach, charakterystyka energetyczna pokazuje nam, jak efektywnie energetycznie jest nasz budynek i gdzie są obszary do poprawy w charakterystyce energetycznej budynków.

Ocena efektywności energetycznej budynku obejmuje analizę izolacyjności cieplnej przegród oraz sprawności zastosowanych instalacji i urządzeń. W świadectwie energetycznym znajdują się także zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoje rachunki za ogrzewanie są tak wysokie, mimo że masz nowoczesny piec? Może to wynikać z niewłaściwej izolacji termicznej budynku. Ale jak to dokładnie sprawdzić?

Rola charakterystyki energetycznej w efektywności energetycznej

Charakterystyka energetyczna pozwala nam zidentyfikować obszary, w których można zwiększyć efektywność energetyczną i osiągnąć oszczędności. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, czy problemem są stare okna, niewłaściwa izolacja termiczna czy przestarzały system grzewczy. Po zidentyfikowaniu problemów możemy podjąć odpowiednie kroki, takie jak termomodernizacja, instalacja energooszczędnych okien i drzwi czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Ale charakterystyka energetyczna nie dotyczy tylko oszczędności. Wyższa efektywność energetyczna to także większy komfort użytkowania budynku. Czy nie jest przyjemniej, kiedy w domu jest ciepło, a rachunki za ogrzewanie nie są przerażająco wysokie? A co powiedziałbyś na to, że Twoja nieruchomość może zyskać na wartości dzięki lepszej charakterystyce energetycznej?

Składniki charakterystyki energetycznej

Przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej weźmiemy pod uwagę wiele różnych składników. Zaczynając od parametrów cieplnych, takich jak współczynniki przewodzenia ciepła, a kończąc na danych technicznych instalacji. Każdy element budynku ma znaczenie dla jego efektywności energetycznej.

Również lokalizacja budynku ma znaczący wpływ na jego charakterystykę energetyczną. W Polsce istnieje pięć stref klimatycznych, co oznacza, że zużycie energii może się różnić w zależności od regionu. Dlatego tak ważne jest, aby przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej uwzględnić wszystkie te czynniki.

Wymagania prawne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

wymagania-prawne

Nie możemy jednak zapomnieć o wymaganiach prawnych. W Polsce jesteśmy zobowiązani do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przy sprzedaży, wynajmie czy zakończeniu budowy budynku. Świadectwo jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Po tym okresie należy je odnowić..

Jednak nie wszystkie budynki muszą posiadać takie świadectwo. Z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej są zwolnione:

 • budynki podlegające ochronie zabytków
 • miejsca kultu religijnego
 • budynki przemysłowe i gospodarcze bez instalacji zużywających energię
 • mieszkalne używane krócej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojące mniejsze niż 50 m2
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m2/rok).

Obowiązek sporządzenia świadectwa

Pamiętaj, że obowiązek sporządzenia świadectwa spoczywa na właścicielach, zarządcach oraz inwestorach podczas procesu sprzedaży, wynajmu lub zakończenia budowy. Właściciel nieruchomości ma zobowiązanie dostarczyć nabywcy lub najemcy certyfikat energetyczny w formie papierowej lub elektronicznej.

Jednak nie każdy może sporządzić takie świadectwo. Musi to zrobić osoba wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, co gwarantuje posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Kary za brak świadectwa

Nie warto ryzykować. Za brak posiadania świadectwa energetycznego może Ci grozić kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Lepiej zainwestować te pieniądze w poprawę efektywności energetycznej Twojego budynku, prawda?

Proces sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

Ale jak właściwie wygląda proces sporządzania takiego świadectwa? Wszystko zaczyna się od zatrudnienia certyfikowanego audytora energetycznego, który będzie miał odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia tej procedury.

Następnie audytor przeprowadza audyt energetyczny budynku, analizując takie elementy jak:

 • rodzaj i stan techniczny instalacji
 • jakość izolacji termicznej
 • sposób użytkowania budynku
 • wiele innych

W sprawie charakterystyki energetycznej budynków, świadectwo energetyczne, znane również jako świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się na podstawie tych danych, które jest potem dostarczane właścicielowi budynku.

Osoby uprawnione do sporządzania świadectw

Osoba, która sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej, musi mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Musi być to certyfikowany audytor energetyczny, który posiada wykształcenie techniczne w dziedzinie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub inne osoby, które ukończyły odpowiednie kursy szkoleniowe, studia lub studia podyplomowe.

Osoba, która chce sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej, musi być wpisana do wykazu osób uprawnionych. To warunek konieczny, aby wykonywać tę działalność. Tylko taka osoba może gwarantować, że świadectwo będzie sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metodologia obliczeń

Metodologia obliczeń, które są wykorzystywane podczas sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, jest ściśle określona przez normy i przepisy techniczno-budowlane. Wykorzystuje się w niej różne metody, takie jak metoda obliczeniowa, oparta na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku, oraz metoda zużyciowa, oparta na faktycznie zużytej ilości energii.

Podczas obliczeń musimy uważać na pewne pułapki. Najczęściej popełniane błędy podczas obliczania charakterystyki energetycznej budynków dotyczą określenia grubości tynku oraz nieprawidłowej metodologii obliczeń.

Technologie i rozwiązania wpływające na charakterystykę energetyczną

energia_certyfikat

A teraz przejdźmy do praktyki. Jakie technologie i rozwiązania możemy zastosować, aby poprawić charakterystykę energetyczną naszego budynku? Najbardziej efektywną technologią izolacji termicznej dla charakterystyki energetycznej budynków jest styropian (EPS). Ale to nie jedyna możliwość.

Równie istotne są odnawialne źródła energii, takie jak:

 • energia promieniowania słonecznego
 • energia geotermalna
 • energia wiatru
 • energia wody
 • energia z biomasy

Jednakże, warto pamiętać o ograniczeniach wynikających z wykorzystania nieodnawialną energię pierwotną.

Wykorzystanie takich źródeł energii może znacząco poprawić charakterystykę energetyczną naszego budynku, w tym również proces przygotowania ciepłej wody użytkowej, co przyczynia się do oszczędności energetycznych, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu strat ciepła oraz obniżaniu kosztów ogrzewania. To właśnie ona stanowi barierę, która nie pozwala na ucieczkę ciepła z wnętrza budynku na zewnątrz.

Jednak wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego to nie wszystko. Równie ważne jest prawidłowe zamontowanie izolacji. Nawet najlepszy materiał nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie źle zamontowany. Dlatego też warto zwrócić się o pomoc do ludzi, którzy mają doświadczenie w tego typu pracach.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to kolejny element, który ma kluczowe znaczenie dla charakterystyki energetycznej budynku. Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne to tylko niektóre z rozwiązań, które możemy wykorzystać w naszym budynku.

Choć koszt wprowadzenia odnawialnych źródeł energii do domu może wydawać się na początku wysoki, to jednak w długim okresie z pewnością się zwróci. Dzięki temu, budynki z odnawialnymi źródłami energii mogą zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na energię z sieci zewnętrznej, co przekłada się na oszczędności finansowe oraz redukcję emisji CO2.

Jak poprawić charakterystykę energetyczną swojego budynku?

certyfikat_przemiana

Wiedza to pierwszy krok do poprawy charakterystyki energetycznej budynku. Drugim krokiem jest działanie. Właśnie dlatego warto zastanowić się, jakie kroki możemy podjąć, aby nasz budynek stał się bardziej efektywny energetycznie.

Na początek warto przeprowadzić audyt energetyczny. Pozwoli nam to zidentyfikować obszary, w których mamy największy potencjał oszczędności energetycznych. Może okazać się, że wystarczy wymienić stare okna na nowe, energooszczędne, aby znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. A może warto zainwestować w odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła?

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to proces, który pozwala nam zrozumieć, jak zużywamy energię i gdzie mamy największy potencjał oszczędności energetycznych. Audyt taki obejmuje:

 • analizę zużycia energii
 • identyfikację obszarów o największym potencjale oszczędności
 • opracowanie zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej
 • wdrożenie tych zaleceń.

Warto zaznaczyć, że audyt energetyczny powinien być przeprowadzony przez doświadczonego audytora energetycznego. To osoba, która:

 • ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie
 • jest dobrze zaznajomiona z obowiązującymi przepisami i normami
 • posiada wiedzę na temat efektywności energetycznej i sposobów jej poprawy

Dzięki temu możemy być pewni, że audyt zostanie przeprowadzony prawidłowo i dostarczy nam rzetelnych informacji.

Realizacja zaleceń

Realizacja zaleceń wynikających z audytu energetycznego to kolejny krok na drodze do poprawy charakterystyki energetycznej budynku. Może to obejmować modernizację instalacji, zastosowanie nowoczesnych technologii izolacyjnych czy wprowadzenie odnawialnych źródeł energii.

Warto jednak pamiętać, że każda nieruchomość jest inna i to, co sprawdziło się w jednym budynku, niekoniecznie musi przynieść oczekiwane efekty w innym. Dlatego tak ważne jest, aby podejść do tego tematu indywidualnie, uwzględniając specyfikę naszego budynku i jego użytkowania.

Podsumowanie

Podsumowując, poprawa charakterystyki energetycznej budynku to proces, który wymaga od nas zarówno wiedzy, jak i działania. Warto zacząć od zrozumienia, czym jest charakterystyka energetyczna i jakie elementy są brane pod uwagę podczas jej sporządzania. Następnie możemy przeprowadzić audyt energetyczny, który pozwoli nam zidentyfikować obszary, w których możemy osiągnąć oszczędności energetyczne. Na koniec pozostaje nam już tylko realizacja zaleceń wynikających z audytu. Pamiętaj, że każdy krok w tym kierunku przynosi korzyści nie tylko Tobie, ale i całemu naszemu środowisku.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej?

Nie wymagają charakterystyki energetycznej budynki o użytkowaniu krótszym niż 2 lata oraz budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Kiedy potrzebna jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku jest potrzebna, gdy chcemy sprzedać lub wynająć nieruchomość. Jest to konieczne zgodnie z przepisami prawa od 28 kwietnia 2023 r.

Skąd wziąć charakterystykę energetyczną budynku?

Aby uzyskać charakterystykę energetyczną budynku, należy skorzystać z usług specjalistów oferujących sporządzanie świadectw energetycznych. Można to zrobić poprzez skontaktowanie się z firmami zajmującymi się audytami lub sprawdzenie listy specjalistóww Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Moją osobę znajdziesz pod numerem 18262. Mamy wiedzę, narzędzia i możliwości! Skorzystaj z naszych usług. Po co szukać dalej kiedy wszystko załatwimy za ciebie!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jesteśmy biurem projektowym z Gliwic, specjalizującym się w projektowaniu instalacji sanitarnych dla klientów indywidualnych, biznesowych i przemysłu. Posiadamy weloletnie doświadczenie, którym możemy się podzielić z Tobą.

Wierzymy, że jesteś tutaj po to, by poszerzyć swoją wiedzę przed zleceniem projektu instalacji sanitarnej. Nie musisz dłużej szukać wykonawcy. Z chęcią zaprojektujemy coś dla Ciebie.

Zadzwoń: 510 626 830