image/svg+xml

Projekty wentylacji mechanicznej • Projekt rekuperacji – 2024

Oszczędzasz pieniądze i zdrowie. Sposób na to wisi w powietrzu. I to dosłownie. Dowiedz się, co daje profesjonalny projekt wentylacji.

Projekty wentylacji

 Czy projekty wentylacji  są Ci potrzebne? Czy rekuperacja wymaga projektu? Nie trzeba, ale czy jesteś w stanie postawić na wiedzę prawną instalatorów ? Wymagania prawne są przytłaczające, a jest ich wiele, w tym dotyczące montażu wyrzutni, czerpni, montażu elementów nawiewnych i wywiewnych… dlatego warto powierzyć tym co je znają.

Masz problemy z koncentracją oraz odczuwasz spadek produktywności? Nic dziwnego, jeśli dużo czasu spędzasz w niewentylowanych pomieszczeniach. Odpowiednia cyrkulacja powietrza jest kluczem do codziennego funkcjonowania, a projektowanie systemu wentylacji to istotne zagadnienie, od którego zależy komfort użytkowników biura czy domu.

Nasza firma zapewnia profesjonalny projekt rekuperacji domu z optymalnym przepływem powietrza. Planujesz wykonać projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla domu jednorodzinnego?

wentylacja przemysłowa projekt

W oparciu o nasze 20-letnie doświadczenie i wiemy, jak to zrobić bezpiecznie. Sprawdź naszą ofertę i bez wahania wybierz usługi firmy Eran.

Co powinien zawierać projekt rekuperacji?

 • precyzyjne wymiarowanie przewodów powietrznych,
 • opracowanie koncepcji rozprowadzenia instalacji w suficie podwieszanym lub w warstwie ocieplenia stropu ,
 • bezbłędne obliczenie ilość powietrza wentylacyjnego,
 • lokalizacja rekuperatora – pomieszczeni garażu, gospodarcze lub poddasze,
 • lokalizacja czerpni i wyrzutni
 • nie pozostajemy obojętni na tych co chcą zabudować gruntowy wymiennik ciepła jako wspomaganie centrali wentylacyjnej i ograniczyć chcą zapotrzebowanie na ciepło.

W zakresie projektowania projektu wentylacji oraz projektu rekuperacji wykonujemy:

wentylacja pożarowa garaż

 • projekt wentylacji garaży podziemnych z odciągami spalin ( uzgodnioną z służbami ppoż ),
 • projekt wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
 • projekt wentylacji hybrydowej,
 • projekt wentylacji oddymiającej ( uzgodnioną z służbami ppoż ),
 • projekt wentylacji nawiewno-wywiewnej
 • projekt wentylacji z odzyskiem ciepła
 • projekt rekuperacji wspomagany poprzez gruntowy wymiennik ciepła.

Projekt rekuperacji w domu – co trzeba wiedzieć?

Przy projekcie instalacji wentylacyjnej domu jednorodzinnego pojawia się ryzyko przewymiarowania systemu. Inwestor płaci wówczas więcej za wykonanie instalacji oraz za jej eksploatację (energia elektryczna, obsługa). Pojawiają się także koszty w postaci strat ciepła w procesie nadmiernej wentylacji, często przy niskim „komforcie klimatycznym”. Są to takie właściwości fizyczne powietrza, od których zależy komfort przebywania w pomieszczeniu. Decydują o nim temperatura, ruch i ilość świeżego powietrza, jego czystość, wilgotność i jonizacja. Zastosowanie wykonanego właściwie projektu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła poprawia komfort przebywania w pomieszczeniu, ponieważ nasze systemy zapewniają:

 • filtrację ( eliminacja kurzu oraz pyłków ),
 • brak hałasu ulicznego, przeciągów,
 • dopływ świeżego powietrza,
 • usuwanie przykrych zapachów,
 • likwidację nadmiaru wilgoci z pomieszczeń,
 • znaczną oszczędność w ogrzewaniu.

Projekt wentylacji mechanicznej – początek drogi do sukcesu

Zaczynając projektowanie systemu rekuperacji, należy pamiętać, aby odpowiednio rozmieścić i wyregulować elementy instalacji w tym nawiewy i wywiewy ( należy wykonać stosowne pomiary). Nawiewniki nie montuje się bezpośrednio w strefie przebywania ludzi, a prędkość powietrza nie powinna przekraczać 0,2 m/s. Nie jest to łatwe, gdy chcesz zapewnić jego odpowiednią wilgotność i jonizację. Natomiast przy usuwaniu nadmiaru wilgoci z pomieszczeń kuchni czy łazienki stosuje się jak większe wymiany powietrza. Dążymy by rekuperator był w stanie pracować w każdych warunkach.

projekt rekuperacji, rekuperator

Projekt wentylacji powinien zakładać możliwość regulowania jej w zależności od warunków zewnętrznych. W sezonie grzewczym opisywany system pracuje mniej intensywnie, natomiast latem potrzeba niekiedy mocniejszego jego działania, a także odprowadzania wilgoci i zanieczyszczeń z budynku. Nocą centrala powinna pracować na możliwie małym wydatku (1 bieg), a jeśli w dzień w pokoju przebywa więcej osób, centralę włącza się na 2 lub 3 bieg.

Gdy na zewnątrz jest gorąco, wówczas mury domu nagrzewają się, a centrala wentylacji nawiewa powietrze zewnętrzne tylko nieznacznie ochłodzone przez to pochodzące z wewnątrz. W związku z tym zjawiskiem rekuperatory z załączonym odzyskiem ciepła w nocy powodują podgrzanie powietrza zewnętrznego, dlatego powinny posiadać automatyczny by-pass. Dzięki temu dobór niezbędnych elementów wentylacyjnych jest tak istotny aby nocy chłodniejszy nawiew z zewnątrz budynku trafiał bezpośrednio do pomieszczeń z pominięciem odzysku ciepła.

 

Bez projektu rekuperacji ani rusz!

Wykonany zgodnie z normami projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła sprawia, że użytkownik oszczędza na ogrzewaniu budynku. Dzieje się tak, ponieważ następuje znaczny odzysk ciepła z powietrza wywiewanego a wszystko dzieje się to w sercu rekuperatora, którym jest wymiennik ciepła. Zjawisko to zachodzi, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz pomieszczenia wentylowanego.

Aby te zjawiska zoptymalizować, należy:

 • wykonać bilans powietrza, tzn. ilość powietrza nawiewanego powinna być równa ilości powietrza wywiewanego,
 • zadbać o szczelność budynku (drzwi zewnętrzne, okna),
 • zastosować izolację instalacji systemu wentylacyjnego.

Chroń przed hałasem – wady wentylacji mechanicznej

W celu minimalizacji hałasu z pracującej centrali i instalacji, przy montażu systemu należy pamiętać, żeby:

dobry projekt wentylacji, spokój ducha

 • centrala wentylacyjna musi zostać zamontowana zdala od sypialni, a wyrzutnię nie wolno umieszczać bezpośrednio przy oknie sypialni,
 • do wykonania instalacji używać przewody wentylacyjne o dobrym współczynniku tłumienia,
 • na wylocie i nawiewie zamontować dodatkowe tłumiki hałasu,
 • odległość minimalna pomiędzy nawiewnikiem (anemostatem) a centralą powinna być większa niż 4 mb.
 • montaż rekuperacji należy wykonać tak aby minimalizować nagłe załamania i przewężenia,
 • instalacja powinna być wykonana tak aby zapewnić równe odcinki pomiędzy od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych w celu zminimalizowania wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego
 • zapewnić szczelne połączenia

 

Jak widać, projekt wentylacji wymaga fachowego podejścia, wiele szczegółów projektu, bo tylko precyzyjne podejście i profesjonalny dobór niezbędnych elementów wentylacyjnych zapewni

radość z wentylacji

nam należyta pracę systemu. Dopiero wtedy będzie mógł właściwie spełniać swoje zadania, nie narażając Cię na straty finansowe. Jak to zastosować w praktyce?

Projekt wentylacji mechanicznej – przykład, schemat

Warto przyjrzeć się projektowi wentylacji na konkretnym przykładzie – zamieszkiwanego przez 4 osoby domu parterowego o powierzchni 140 m2 i kubaturze 370 m3, z nieużytkowym poddaszem.

Projekt wentylacji przewiduje wykorzystanie poddasza – to tam planowane jest umiejscowienie całej instalacji systemu wentylacji mechanicznej. Punkty nawiewu powietrza (anemostaty) znalazłyby się w sypialniach i gabinecie. W pokoju dziennym zaplanowane są dwa nawiewy i łącznik przepustnicy.

Umiejscowienie punktów wywiewnych (anemostaty) projektuje się w: łazience (1), garderobie (1), WC (1), przedsionku (1) i kuchni (2). W kuchni przewidziano dwa wywiewy sufitowe zwieńczone anemostatami. Okap pracuje na powietrzu obiegowym. Projekt systemu wentylacji zakłada miejsce oddalone od sypialni z dojściem do czerpni i wyrzutni, które umieścilibyśmy w naprzeciwległych ścianach. Rekuperatory zasilone zostałyby z instalacji elektrycznej z gniazdkiem i uziemieniem ochronnym 230 V. Natomiast odpływ skroplin odprowadzony zostałby przewodem 22 mm wyprowadzonym do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie syfonem suchym kulowym. Oprowadzenie skroplin stosuje się tylko dla rekuperatora wyposażonego w wymiennik ciepła krzyżowy.

rekuperator, projekt instalacji rekuperacji

W przypadku zastosowania rekuperatora z wymiennikiem rotorowym odprowadzenia skroplin od centrali wentylacyjnej nie wykonuje się. W zależności od układu mieszkania indywidualnie przygotowany projekt mniej lub bardziej różni się od tego nakreślonego w przykładzie. Niektóre miejsca, np. pomieszczenia gospodarcze, mogą wymagać dodatkowej wentylacji związanej z przechowywanymi w nich produktami bądź materiałami.

 

Projekt instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła zwany dalej rekuperacją – dobór instalacji nawiewno-wywiewnej

Rekuperację wykonuje się z izolowanych kanałów oraz metalowych trójników coraz częściej jednak dominują instalacje w technologii rury karbowanej „PESZEL” z powłoką srebra stabilizującą ją pod względem bakteriologicznym. Materiał z jakiego są przewody wykonane jest bardzo istotny bo przecież wpływa to na powietrze, którym będziemy oddychać!.

Rozprowadzenie takich przewodów wykonuje się zazwyczaj w sufitach podwieszanych lub w izolacji posadzki. Wymagana grubość izolacji posadzki, w której można ułożyć przedmiotową instalację to 10 cm.

Przy tego typu projektach bardzo istotny dobór niezbędnych elementów wentylacyjnych jak również stosunek ilości powietrza usuwanego do świeżego nawiewanego. Należy pamiętać o tzw. krotności wymian, czyli korelacji liczbowej ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń aby  zapewnić pełną satysfakcję z układu wentylacyjnego, która powinna zawierać się w granicach 0,3-0,8.

Instalacje wentylacyjne składają się z wielu elementów takich jak: rekuperator (centrala wentylacyjna), rożnych kształtek, kratek, wymienników ciepła, filtrów itp. Wszystkie te części powodują opory przepływu powietrza, czyli tak zwane straty ciśnienia. Wielkość tych ubytków decyduje o doborze odpowiedniej centrali, a strata ciśnienia całej instalacji jest obliczana przez zsumowanie pojedynczych oporów. Znając je oraz wymagane wydajności, dobieramy centralę, a dobór odpowiednich kanałów wentylacyjnych jest w stanie zapewnić odpowiednia satysfakcję z wydajności oraz cichej pracy układu.

Proszę mi wierzyć ale nie odpowiednie dobór elementów wentylacyjnych jest w stanie naprawdę popsuć wiele i przyczynić się do złej pracy systemu. Dążmy do tego by w dokumentacji zawrzeć informację o ciśnieniu dyspozycyjnym i aby ona była z założenia jak najniższa. Możliwa jest redukcja oporów poprzez zastosowanie centralnego ułożenia wszystkich rozdzielaczy i zapewnienie podobnych odcinków pomiędzy elementami końcowymi.

Wentylacja, rekuperacja, pompy ciepła – tylko firma ERAN

Doświadczenie firmy Eran w projektowaniu i wykonywaniu instalacji wentylacyjnej pozwala odpowiedzieć na indywidualne potrzeby i wybrać optymalne rozwiązania, które racjonalizują wszelkie koszty. Szyty na miarę projekt domu wymaga również indywidualnego projektu instalacji wentylacji domu. Instalacja wykonana zgodnie z naszą dokumentacją zapewni, że nie tylko będziesz oddychać pełną piersią w ciągu całego roku a zwłaszcza zimą gdy za oknem zimno i smog, lecz także zadbasz o zdrowie swoje i ludzi w Twoim otoczeniu. Należy bowiem pamiętać, że brak właściwej wentylacji budynku prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów. Nasze projekty systemu wentylacji usuwają to ryzyko, zapewniając Ci komfort i bezpieczeństwo.

eran, wentylacja, rekuperacja

Wentylacja budynków jednorodzinnych to nie wszystko co umiemy dlatego zapraszam Ciebie jeszcze do zapoznania się naszej oferty z wentylacją pomieszczeń fitness i siłowni oraz w gastronomi.

Ile kosztuje projekt rekuperacji?

Odpowiedz jest wiadomo uzależniona od wielu czynników ale trzeba przyjąć dolną granicę opracowania dokumentacji na poziomie 1500zł brutto.

Kto robi projekt rekuperacji?

Za poprawny dobór podzespołów, bilans powietrza, układ przewodów oraz użyte produkty odpowiada w pełni projektant.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i doświadczenia.

Korzystamy z naszej wiedzy, która wynika z wieloletniej współpracę z firmami Pizza Hut, KFC czy Burger King oraz z mniejszymi obiektami gastronomicznymi np kebab, lodziarnie. Nie pozostaje nam również tematyka wentylacji i rekuperacji w pomieszczeniach szkół czy przedszkoli bo tylko tylko precyzyjny i profesjonalny dobór niezbędnych elementów może zapewnić nam odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniu. Potrzebujesz projektu dla Twojego domu to też dla nas nie problem. Mamy już za sobą ponad 300 udanych projektów więc i Ty dołącz do zadowolonych klientów!  projekt wentylacji gastronomia, wentylacja restauracji

Kontakt :

Pozostaje nam zaprosić Cię do KONTAKTU. 

 

Kontakt
zainteresowany? Napisz do nas!

Biuro Projektowo – Usługowe ERAN Marcin Raniowski

Biuro projektowe

Wiejska 61a

Łany Wielkie, 44-153

marcin@eran.com.pl

https://www.eran.com.pl

telefon : 510626830

Adres pracowni:
ul. Wincentego Pola 27  lokal 2-08
44-100 Gliwice
Tel.: 510626830

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Wiadomość *

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwosci ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Biuro Projektowo - Usługowe ERAN Marcin Raniowski z siedziba w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 61a.
Top