Oferta

Sprawdź nasze możliwości :

 

Projekt instalacji gazowej


  projekt gazu eran

 

W zgodzie z prawem - projekt gazu i kotłowni!

 

O tym jak wygląda (czy też powinien wyglądać projekt gazu) wspomina polskie prawo, a dokładnie rozporządzenie ministerstwa infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt instalacji gazowej nie może powstać bez odpowiednich informacji. Chodzi tu przede wszystkim o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej, rodzaj paliwa gazowego, rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej, liczbę przyłączy, miejsce usytuowania punktu gazowego czy sam typ gazomierza. Należy też zapoznać się z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej oraz z aktualną mapą do celów projektowych i rzutami architektonicznymi. Przed stworzeniem projektu należy też uzgodnić z odbiorcą liczbę i lokalizację odbiorników gazu oraz obliczyć zapotrzebowanie gazu, które powinny uwzględniać sytuacje, kiedy wszystkie odbiorniki gazowe jednocześnie będą pobierać gaz. Na samym projekcie rozrysowane będą rzuty instalacji, wszystkich odbiorników oraz ich moc i godzinowy pobór gazu. Oznaczone też będą piony instalacji gazu w tym przewody wentylacyjne i spalinowe. Rzuty zawierać będą przyjęte średnice i materiał instalacji, a także szczegółowe obliczenia hydrauliczne. Jak zatem widać przygotowanie projektu instalacji tak, aby był on zgodny, z obowiązujmy prawem i nie został zakwestionowany przez urzędników, nie jest wcale rzeczą prostą. Dzięki szczegółowemu i profesjonalnie przygotowanemu projektowi unikną państwo nieprzyjemnych sytuacji podczas odbioru i konieczności inwestowania dodatkowych środków finansowych w ewentualne poprawki.


Polskie przepisy prawa energetycznego i budowlanego nie należą do prostych. Spełnienie wszystkich wymogów nie tylko wymaga znajomości prawa, ale także doświadczenia i praktycznej wiedzy, dzięki której dokumentacja w najdrobniejszym elemencie będzie odpowiadać oczekiwaniom urzędników.

Dzięki naszej pomocy unikną Państwo nieprzyjemnych sytuacji podczas odbioru, które wiążą się z dodatkowymi, niemałymi kosztami. Najwyższą jakość gwarantują nasi doświadczeni, certyfikowani specjaliści, którzy posiadają wszelkie uprawnienia do projektowania  instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Przygotujemy dla Państwa projekt gazu oraz projekty kotłowni.

Projekt uwzględniać będzie:
  • dobór najlepszych urządzeń zabezpieczających
  • plan instalacji
  • wymiary oraz rodzaje materiałów
 

Profesjonalny projekt instalacji gazowej – projekt gazu - województwo śląskie

Jeśli chodzi o instalacje gazowe, na swoim koncie mamy dziesiątki tego typu realizacji w obiektach o różnej wielkości i rozmaitym przeznaczeniu. Projekt gazu sygnowany przez naszą firmę to coś, z czego do dziś korzysta ponad setka klientów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) w Katowicach, Gliwicach oraz innych miejscowościach województwa śląskiego.

Projekt instalacji gazowej to oczywiście tylko jedna z usług, jakie można zamówić w firmie Eran. Pozostałe to m.in. projekty ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych czy też związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
 

Dobry projekt kotłowni i przyłączy – wszechstronność i bezpieczeństwo
 

Projekty kotłowni

 

Odpowiedni, przygotowany z troską o każdy szczegół projekt kotłowni jest niezbędny, jeśli zależy nam na tym, by działała ona bez zarzutu, a przede wszystkim z poszanowaniem wszelkich zasad przewidzianych przepisami prawa. Tylko w takim przypadku możemy liczyć na bezpieczeństwo jej funkcjonowania, a także wszystkich osób przebywających w budynku, w którym się znajduje. Dotyczy to zarówno jej pracowników, jak i wszelkich użytkowników pomieszczeń znajdujących się w pobliżu.
 


Projekt gazuWarto pamiętać, że oferta śląskiej firmy Eran obejmuje również projekty przyłączy – nie tylko gazowych, ale i elektrycznych, wodnych oraz wodociągowych. Jeśli chodzi o przyłącza i projekt gazu, dobrze wiedzieć, że nasz plan pozwala zweryfikować poprawność działania instalacji z uwzględnieniem parametrów urządzeń, a także dobrać jej odpowiednie zabezpieczenia.